Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení činnosti klubu za rok 2016

Parkinson klub Hradec Králové – Zpráva o činnosti za rok 2016

V prvé řadě bychom rádi poděkovali městu Hradec Králové a hejtmanovi Královéhradeckému kraje, bez kterých by naše činnost nemohla být tak pestrá. Dále patří poděkování Obecním úřadům, firmě Královéhradecká provozní, regionálním firmám a soukromníkům, kteří darovali peněžní prostředky na provoz našeho klubu.

K pravidelným aktivitám klubu patří cvičení v tělocvičně, cvičení v bazénu, logopedie a bowlingová liga.

Ke cvičení se scházíme každé úterý od 9.15 hod ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. Průměrná účast na jedno cvičení je 16 cvičenců. Cvičení v bazénu jsme v letošním roce spojili s klubem Pardubice. Pravidelně 1x za 14 dní jezdíme do bazénu Lázní Bohdaneč. Podílíme se samozřejmě na úhradě nájmu bazénu. Průměrná účast na cvičení v bazénu je 8 lidí. To se odvíjí od zdravotního stavu členů klubu a dojezdné vzdálenosti. Víme, že pro některé členy je nemožné dojíždět a proto se snažíme o návrat cvičení v bazénu do Hradce Králové. Logopedii v našem klubu vede Mgr. Eva Kocábková, klinická logopedka. 1x za čtrnáct dní logopedie navazuje na cvičení v úterý v hale. Snažíme se, aby se do hodin logopedie zapojovalo co nejvíce členů. Třetím rokem hrajeme v klubu bowlingovou ligu. Každé první úterý v měsíci se sejdou členové a přátelé klubu v bowlingové herně, která je přímo v hale v Předměřicích nad Labem. Kdo chce hrát bowling, hraje a ostatní si povídají. Vždy probereme všechno důležité. Bereme tato setkání nejen jako sportovní aktivitu, ale i jako společenské setkání. Těchto setkání se pravidelně účastní cca 20-23 členů klubu a jejich partnerů. Vyhodnocení bowlingové ligy probíhá vždy na Mikulášském setkání v prosinci.

Naši členové využívají možnost účastnit se ozdravných pobytů pořádaných Společností Parkinson z.s.

Klub kromě pravidelných akcí pořádá i jednorázové akce, ke kterým patří : Sportovní hry, ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci výstup na Kunětickou horu, ozdravný pobyt klubu, prodloužený víkend v rekreačním středisku na Horním Bradle, tradiční setkání na Stříbrném rybníku, výlet do hradeckých lesů a do Planetária. Na zakončení roku Mikulášské setkání a návštěva adventního koncertu v Novém Bydžově. Velmi rádi se účastníme sportovních akcí pořádaných jinými kluby, ale i Parkinsoniády, kterou pořádá Parkinson Slovácko.

V březnu jsme uspořádali již osmé sportovní hry. Zúčastnilo se 11 klubů z celé republiky, celkem sportovalo 85 sportovců. Na zahájení her byli pozváni a pozvání přijali primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, radní Královéhradeckého kraje PharmDr. Jana Třešňáková a starostka Předměřic paní Stanislava Marková. Hosté přítomné pozdravili a popřáli mnoho úspěchů při sportovním klání i v osobním životě.

Duben byl na akce bohatý. Zajeli jsme si zahrát stolní tenis do Poděbrad. Druhý ročník turnaje se nám velmi líbil a určitě se připravíme na příští rok. Při příležitosti Světového dne parkinsonovy nemoci jsme si vyšlápli společně s klubem Pardubice na Kunětickou horu.

Ozdravný pobyt se v letošním roce uskutečnil v Bystrém u Poličky. Sjelo se nás celkem 35 a to nejen z našeho klubu, ale i z klubu Pardubice a Olomouc. Dopoledne jsme cvičili v tělocvičně pod vedením Mgr.Dany Benešové, v bazénu jsme cvičili a plavali pod vedením Stáni Pospíšilové, logopedii vedla Mgr. Eva Kocábková a pomohla Marie Salavcová, které velmi děkujeme za pomoc. Odpoledne jsme si uspořádali výlety do výrobny modrotisku a muzea veteránů v Olešnici. Velké poděkování patří Věrce Kintrové, která pomohla a sjednala obě prohlídky. Zajeli jsme se podívat na hrad Svojanov. Každý večer jsme si připravili program, abychom náhodou neseděli u televize. Kvíz, bingo, pohádka – stínohra O Červené karkulce, deskové hry, společenský večer. Pobyt se vydařil a těšíme se na příští rok.

V květnu jsme se setkali se členy a příznivci klubu Pardubice na společné akcií v Pardubičkách. Příjemné posezení s přáteli.

Než jsme se rozešli na prázdniny, zajeli jsme si v červnu na prodloužený víkend do rekreačního zařízení v Horním Bradle. Při cvičení, procházkách, povídání, houbaření a táboráku strávili nádherný víkend a trochu si odpočinuli. Nedílnou součástí našeho loučení před prázdninami je setkání klubu na Stříbrném rybníku. Na toto setkání přijíždí i členové klubu ze vzdálených lokalit Královéhradeckého kraje. Přijeli hosté z Pardubic a jako každý rok, i letos, se setkání neobešlo bez návštěvy našeho primátora pana Finka. O prázdninách si naše družstvo zajelo zasoutěžit na Parkinsoniádu do Dubňan.

V září se zase rozeběhl normál život klubu, cvičení, plavání, atd.. Zpestřili jsme ho celodenním výletem do Hradce Králové. Že to zní jako nesmysl? Hradečáci jeli na výlet do Hradce Králové. Ale není. Ráno jsme se sešli na hvězdárně na Novém Hradci Králové. Nádherný program digitálního planetária zakončil film o vzniku naší galaxie. Pak následovala prohlídka dalekohledů. Po společném obědě na nás čekal turistický vláček. Odvezl nás do hradeckých lesů. S příjemným průvodcem jsme se podívali na místa, kam se mnozí z nás už sami nedostanou. Prohlédli jsme si dřevěné hradiště, atrakci zejména pro děti, vyslechli historii založení hradeckých lesů, navštívili oboru s černou zvěří a daňky. Poseděli u rybníka Výskyt, zajeli k Mazurovým boudám a viděli nádherně fialovou louku, protože právě kvetly ocúny. Na zpáteční cestě poseděli u občerstvení U vlka, které je uprostřed lesů. Potom nás vláček odvezl do města, kde náš výlet skončil.

V říjnu si naši sportovci zajeli zasoutěžit do Velkých Němčic na Sportovní den klubu Brno. Opět jedna z vydařených akcí. Jsme parta lidí, kteří se rádi baví a sportují. Jezdíme na různá setkání a sportovní akce pořádané jinými kluby společnosti.

V letošním roce do našeho klubu přibylo několik nových členů. Některé se daří zapojit do činnosti klubu, někteří váhají a zůstávají doma. To bychom chtěli změnit v příštím roce.

Klub pracoval v roce 2016 s rozpočtem sestaveným na pokrytí nákladů provozu klubu a všech pořádaných akcí v předpokládané výší 251 000,- Kč. S pokrytím pomáhají : Magistrát města Hradec Králové, Královéhradecký kraj, soukromé společnosti a soukromníci. Ale i členové klubu jsou zapojeni do získávání finančních prostředků. Část nákladů je kryta z účastnických poplatků.

Poděkování patří tedy všem, kteří se podílejí na přípravě a zajišťování akcí a financí pro Parkinson klub Hradec Králové.

Za členy klubu

Stanislava Pospíšilová

Předsedkyně klubu