Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze

 

 

Zápis z členské schůze klubu Hradec Králové Společnosti Parkinson konané dne 17.9.2013 v Předměřicích nad Labem.

 

Členskou schůzi svolal výbor klubu HK.

Přítomno bylo 24 členů, podle přiložené prezenční listiny.

1.  informace  o stavu klubu  :  na poslední členské schůzi, konané 18.6.2013 na setkání na Stříbrném rybníku,  bylo  nově zvolenému výboru uloženo, aby se sešel s panem Martinem Brusem . Martin Brus měl  nově zvolené hospodářce klubu předat vyúčtování veškerých finančních transakcí za rok 2012 za oba kluby, to znamená za klub Společnosti Parkinson HK a za Občanské sdružení Naděje pro Parkinsona. Martin Brus se na jednání nedostavil, neomluvil se ani nepodal vysvětlení, proč se nedostavil a kdy požadované doklady předá. Do dnešního dne se výboru nepodařilo kontaktovat pana Bruse a dohodnout s ním jednání.

Podle informací hlavního výboru Společnosti Parkinson Praha bude mít každý klub svůj vlastní účet u banky, na který mu HV pošle finanční prostředky podle počtu členů klubu. Pro náš klub se jedná o částku cca 7000,- Kč. Přístup k novému účtu bude mít nová hospodářka klubu paní Hana Vojtěchová.

Na prvním cvičení 3.9.2013 si přítomní odsouhlasili, že po přechodné období si budou přispívat částkou 10,- Kč za každé cvičení. Výběrem  byla pověřena hospodářka.

2.  zpráva o hospodaření   :   v současné době je v pokladně klubu částka 4 184,- Kč, kterou předala      J. Šlezingrová  na první schůzi nového výboru – vyúčtování sportovních her + částka 470,- Kč – příspěvek za cvičení  3.9., 10.9. a 17.9.

Celkem je v pokladně k 17.9.2013   4 654,- Kč v hotovosti.

3.  plán cvičení v hale a cvičení v bazénu  :  členské  schůzi byly předloženy dvě možné varianty cvičení v hale. Buď úterý od 9,15 hod. nebo od 14,30 hod. V diskusi o těchto návrzích se vyjadřovali jednotliví členové. Odpolední cvičení  se většině členu nehodí z časových, ale i zdravotních důvodů.

Výsledek hlasování  : cvičení od 9.30 hod.      PRO     -     21 přítomných

                                                                                PROTI  -       0

                                                                                ZDRŽELI SE   -   3

Cvičit do haly v Předměřicích tedy budeme chodit každé úterý od 9,15 do 10,15 hod.

Plavání – členové klubu chtějí pokračovat ve cvičení v bazénu na Flošně. Cvičitelka zatím cvičit nemůže, pokračovala by od ledna 2014. Po diskusi členové akceptují  cvičení  zatím bez profi cvičitelky s tím, že do konce letošního roku bychom chodili 1x za čtrnáct dní a ve cvičení si pomohli vlastní  iniciativou. O návrhu se hlasovalo :  cvičení v bazénu 1x za čtrnáct dní bez profi cvičitelky

PRO      -     23 přítomných

PROTI  -       1

ZDRŽELI  SE  -   0

J.Šlezingrová a S.Pospíšilová zajistí do úterý 24.9. termín cvičení v bazénu.

4.  volba  předsedy klubu Hradec Králové Společnosti Parkinson o.s. : byl přednesen návrh na předsedu klubu. Navržena byla paní Stanislava Pospíšilová.

Volba  :   PRO     -   23 přítomných

                PROTI  -     0

                ZDRŽELI SE    -   1

Nově zvolená předsedkyně klubu upozornila na fakt, že jejím zvolením byl doplněn již existující výbor na sudý počet členů výboru. Tato situace bude vyřešena na první schůzi výboru kooptováním jednoho člena.

5.  informace  o nejbližších akcích  :  výlet do výrobny vánočních ozdob a ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se uskuteční 25.9.2013.

Členské schůze se budou konat 1x za čtvrt roku.

 

Úkoly vyplývající z jednání  :

1. hospodářka Hana Vojtěchová zajistí  povolení  internetbankingu pro nový účet klubu HK

– termín  -  do konce září 2013

2. zajištění  cvičení v bazénu  -  J.Šlezingrová   +  S.Pospíšilová   -  termín  -  24.9.2013

3.vyřešit nesrovnalosti  s panem Martinem Brusem  - S.Pospíšilová + výbor  -  termín -  bez termínu

 

 

                                                                                 Sepsáno v Hradci Králové 17.9.2013